Oletko yrittäjä ja mietit markkinointia? Olet perillä!

Rekisteriseloste, Oy TuloksenTuplausToimisto Ab

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Oy TuloksenTuplausToimisto Ab
Hatanpään valtatie 34 C
33100 Tampere
Puh: 040 500 9283

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Jukka Lahti
Puh: 040 500 9283

3. Rekisterin nimi

Oy TuloksenTuplausToimisto Ab:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennettuja tietoja käytetään asiakasviestintään, yhteydenottojen ja palautteiden käsittelemiseen, laskutukseen, markkinointiin sekä muiden asiakassuhdetta koskevien asioiden hoitamiseen.

Oy TuloksenTuplausToimisto Ab ei myy, vuokraa tai luovuta rekisteriin tallennettuja tietoja kolmansille osapuolille.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

  • Henkilön perustiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite
  • Tiedot tilatuista palveluista ja tuotteista, sopimuksiin liittyvät myyjätiedot
  • Tiedot suoramarkkinointiluvista ja kielloista
  • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman rekisteröidyn suostumusta muuten kuin Suomen valtion viranomaisen niin edellyttäessä.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään Oy TuloksenTuplausToimisto Ab:n asiakastietojärjestelmästä, julkisista internetlähteistä, Oy TuloksenTuplausToimisto Ab:n internetlomakkeilta sekä erilaisia kohderyhmätietoja myyvien yritysten tietokannoista.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla, salasanoilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Oy TuloksenTuplausToimisto Ab
Jukka Lahti
Hatanpään valtatie 34 A
33100 Tampere

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjeitse, sähköpostitse tai puhelimitse.