Oletko yrittäjä ja mietit markkinointia? Olet perillä!

Sosiaalisen median julkaisut ovat yrityksille erinomainen keino tehdä ytimekästä, toistuvaa ja hyvin kohdennettua markkinointia. Tänä päivänä sen tekemättä jättäminen olisi lähes alalla millä tahansa täyttä hulluutta. Ongelmat, joita moni motivoitunutkin markkinoija kuitenkin kohtaa aika ajoin, ovat ideoiden ja suunnitelmallisuuden puute. Onneksi löysin siihen ratkaisun – tai ainakin huomattavaa helpotusta.

Tafesse ja Wien (2017) ovat analysoineet useiden suuryritysten somepostauksia tunnistaakseen niistä selväpiirteisesti erottuvia kategorioita. Markkinointia tekeville näiden 12 kategorian tiedostaminen on avuksi monimuotoisen sisällön tuottamisessa, brändin kommunikoimisessa sekä asiakasvuorovaikutuksen ja ostopäätöksen edistämisessä. Kun seuraavaksi käymme tämän tehokkaan tusinan läpi, mieti samalla kussakin kohdassa, mitä sinulla voisi olla siihen liittyen julkaistavaa.

Emotionaaliset brändiviestit herättävät kuluttajien tunteita esimerkiksi huumorin, rakkauden, hämmästyksen tai inspiroivien tarinoiden keinoin, millä voidaan syventää brändin ja kuluttajien välistä tunneperäistä yhteyttä.

Funktionaaliset brändiviestit tuovat esiin yrityksen tuotteiden tai palveluiden ominaisuuksia, kuten suorituskykyä, laatua ja designia. Brändin omien näkemysten lisäksi ne voivat olla muun muassa ulkopuolisten tahojen tekemiä arvosteluja tai tuotteen ansaitsemia palkintoja.

Opettavaiset brändiviestit auttavat kuluttajia kehittämään tuotteeseen tai palveluun liittyviä taitojaan tai lisäävät heidän tietämystään alasta. Niiden aiheet voivat siis vaihdella vaikkapa käytännönläheisistä tee-se-itse-videoista alan uusia trendejä käsitteleviin artikkeleihin.

Brändiresonanssiviestit keskittyvät brändilupauksen ja -identiteetin esiin nostamiseen, tavoitteenaan positiivinen markkinoilla erottuminen ja kuluttajien brändimielikuvaan vaikuttaminen. Usein viesteissä korostetaan brändin visuaalisen identiteetin elementtejä, kuten logoa, slogania tai brändihahmoa – vaikkapa maskottia tai brändilähettilästä.

Kokemuksellisissa brändiviesteissä korostuvat brändiin liittyvät aistien ja käyttäytymisen reaktiot – käytännössä siis asiakaskokemukset. Ne voivat olla esimerkiksi visuaalisia, auditiivisia, makuja, tuoksuja tai toimintaa. Yleisenä teemana ovat myös bränditapahtumat, kuten tuotelanseeraukset, festivaalit, fanitapaamiset tai sponsoroidut tapahtumat.

Ajankohtaistapahtumaviesteillä otetaan puheeksi kohderyhmää koskettavia ajankohtaisuuksia, kuten merkkipäiviä, sesonkeja, sääolosuhteita ja kulttuuritapahtumia. Niillä pyritään ottamaan osaa yleiseen keskusteluun ja saamaan sen kautta kontaktia kuluttajiin.

Henkilökohtaiset brändiviestit keskittyvät kuluttajien henkilökohtaisiin suhteisiin, mieltymyksiin ja kokemuksiin vetoamalla heille merkityksellisiin teemoihin, kuten perheeseen, ystävyyteen, elämäntarinoihin tai tulevaisuudensuunnitelmiin. Tällä pyritään sisällyttämään yrityksen brändi yhä syvemmälle kuluttajien päivittäiseen elämään.

Työntekijäbrändiviestien keskiössä ovat yrityksen työntekijät ja heidän näkökulmansa. Esille voidaan tuoda esimerkiksi heidän asiantuntijuuttaan, saavutuksiaan, ajatusmaailmojaan, harrastuksiaan ja muita kiinnostuksen kohteitaan. Kuluttajille nämä viestit mahdollistavat suoran kontaktin ja kommunikaation mahdollisuuden brändin takana toimiviin ihmisiin.

Brändiyhteisöviestit pyrkivät vahvistamaan brändin ympärille rakentuvaa kuluttajayhteisöä siihen samaistumista, sitoutumista ja osallistumista edistämällä. Tätä voidaan tehdä esimerkiksi houkuttelemalla ihmisiä brändin muihin somekanaviin, kannustamalla kuluttajia tuottamaan brändiin liittyvää sisältöä ja nostamalla heitä esiin brändin omissa viesteissä.

Asiakassuhdeviesteillä kerätään asiakkailta palautetta ja tietoa heidän tarpeistaan, odotuksistaan ja kokemuksistaan. Niiden avulla yritys oppii yhä enemmän kohderyhmästään, joka taas tuntee suhteensa yritykseen entistä merkityksellisemmäksi.

Aatekeskeisissä viesteissä korostetaan vastuullisia tekoja, joita yritys noudattaa tai tukee ja joihin se kannustaa asiakkaitaan ja seuraajiaan myös osallistumaan. Koska vastuullisuuteen liittyy niin moraalista kuin emotionaalista viehätystä, motivoi se monia kuluttajia tukemaan aatetta ja sitä edustavaa brändiä.

Myynninedistämisviestit houkuttelevat kuluttajia ostamaan yrityksen tuotteita tai palveluita. Niihin tyypillisesti sisältyy tietoa muun muassa hinnasta, saatavuudesta, mahdollisista tarjouksista tai muista kampanjoista.

Joko keksit monta julkaisukelpoista ideaa? Kenties sait selkeät suuntaviivat jopa koko seuraavan vuoden sisältömarkkinoinnin suunnitteluun?

Saatoit ehkä myös huomata, että kategoriat eivät varsinaisesti ole toisiaan poissulkevia. Postauksesi voi siis olla yhtäaikaisesti vaikkapa tunteita herättävä, brändimielikuvaa parantava ja myyntiä edistävä. Pääasia, että käytät rohkeasti eri lähestymistapoja etkä esimerkiksi keskity vain tarjouspommitukseen tai joulun- ja juhannuksentoivotuksiin.

Pidä mielessä myös se, että postauksen tulisi mielellään olla muutakin kuin pelkkää tekstiä. Liitä siis mukaan vaikkapa kuva, video, linkki tai gif-animaatio täydentämään sanomaasi sekä helpottamaan, että viestisi tulee ylipäätään huomatuksi.

Hyödyntämiesi viestintätyylien yleisyyttä ja tehokkuutta seuraamalla voit tehdä perusteltuja muutoksia brändisi sisältöstrategiaan esimerkiksi ottamalla käyttöön ”unohdettuja” keinoja tai korostamalla niitä, jotka tuottavat eniten haluttuja reaktioita.

Kuluttajien roolia ei kannata muutenkaan aliarvioida, koska somessa ihmiset eivät ole vain passiivisia markkinointiviestien vastaanottajia, vaan aktiivisesti mukana niihin liittyvien merkitysten ja kokemusten tuottamisessa sekä viestien levittämisessä omille verkostoilleen.

Sinä, markkinoija, olet kuitenkin taho, joka tuottaa ja laittaa liikkeelle nämä viestit. Toivottavasti tämän artikkelin myötä onnistut tekemään sen entistä vaivattomammin, tehokkaammin ja monimuotoisemmin. Se nimittäin palvelee varmasti sekä asiakastasi että sinua itseäsi.

 

Lähde:
Tafesse, W. – Wien, A. (2017) A framework for categorizing social media posts. Cogent Business and Management, Vol. 4 (1), 1284390.

Hae lisäapua sisältömarkkinoinnin tekemiseen Tuplaamon Sisältömarkkinointipäivästä

Sisältömarkkinointi ei vieläkään avaudu jokaiselle yrittäjälle, vaikka siitä on puhuttu Suomessakin vuosikausia ja tehty vielä pidempään.

Mutta millaista sen pitäisi olla? Millaista sisältöä sinun kannattaisi tehdä ja miten saisit sen tuottamisen luontevaksi osaksi omaa yrittäjän arkeasi? Siitä kaikesta puhutaan Tuplaamon sisältömarkkinointipäivässä Tampereella. Lue lisää ja ilmoittaudu täällä >>>

« | »

Yksinyrittäjäkin voi tehdä mukavan tilin inhimillisellä työmäärällä!

Yrittäjänä sinun pitäisi joko

  1. Tienata paremmin kuin työntekijänä.
  2. Tehdä vähemmän töitä samalla tulotasolla.
  3. Saada päättää vapaasti milloin, missä ja kuinka paljon teet töitä ja silti tulla toimeen mukavasti.

Jos yksikään noista kohdista ei toteudu, yrittäjyyden riskien ottaminen on järjetöntä. Kun hoidat asiat oikein, voit saavuttaa tilanteen, jossa tienaat paremmin, teet vähemmän töitä ja nautit yrittäjän vapaudesta. Tämän koulutuksen ainoa tavoite on viedä sinut sinne.