Oletko yrittäjä ja mietit markkinointia? Olet perillä!

Tunnetuimpiin digitaalisiin mainosalustoihin kuuluvat muun muassa Facebook, Instagram ja Google. Myös YouTube-mainonta on selkeästi alkanut viime vuosina yleistyä. Kuitenkin tuntemattomampia mainonnan muotoja löytyy yhä muutamia. Näihin harvinaisiin herkkuihin lukeutuvat esimerkiksi Snapchat, natiivimainonta sekä moniulotteinen vaikuttajamarkkinointi, joita voidaan myös mainonnassa hyödyntää. Nämä kolme voivat kuitenkin olla kokeilun arvoisia kumppaneita, joita kannattaa testata tapauksesta riippuen vaikka kaikkia.

Natiivimainonta

Natiivimainonta tarkoittaa digitaalisia mainoksia, jotka julkaistaan journalististen artikkelien muodossa. Toisin sanoen natiivimainonnassa julkaisija tai mainostaja tuottavat sisältöä, joka vaikuttaa kyseisen median tavalliselta julkaisulta. Kuitenkin piilossa taustalla jylläävät sponsoroidun sisällön pelisäännöt. 

Myös Tuplaamo on löytänyt natiivimainonnasta vastauksia varsinkin pitkän myyntisyklin tuotteille ja palveluille, joiden luonne on vaikeasti selitettävissä. Tämä mainonnan muoto toimii erityisen hyvänä ratkaisuna varsinkin palveluille ja tuotteille, joita on vaikea myydä perinteisillä digitaalisilla mainoksilla. Jos tuote tai ongelma, johon se tarjoaa ratkaisun, on liian pitkästi selitettävissä, voi natiivimainonnan artikkelimuotoinen mainos tarjota hyvän ratkaisun.

Natiivimainontaa suunniteltaessa kannattaa ajatella mainos suoraan artikkeliksi. Hyvä lähtökohta voi esimerkiksi olla perinteisen lehtiartikkelin tapaan toteutettu haastattelu. 

Hyvänä natiivimainonnan esimerkkinä toimii Yhdysvalloissa tehty Orange is the New Black -TV-sarjan mainos, joka pureutui kyseiseen aihepiiriin eli naisten vankiloihin mainitsematta uutta tuotantokautta sanallakaan. Silti kyseinen mainos toimii yhtenä onnistuneimmista natiivimainonnan esimerkeistä. 

Vaikka natiivimainoksen yhteydessä mainitaan kyseessä olevan sponsoroitu sisältö, jutun itsensä ei kuulu sitä korostaa. Myyntiä voi harjoittaa monella eri tapaa, mutta tämän mainosmuodon ei ole tarkoitus toimia suorana kaupanehdotuksena. Sen kuuluu enemmänkin toimia keskustelun aloittajana, tunnettuuden kasvattajana ja myyntiprosessin liikkeelle lykkivänä voimana.

Snapchat

Myös Snapchatissä voi nykyään mainostaa. Teini-ikäisten ja nuorten aikuisten suosimaa kanavaa käyttää tällä hetkellä jopa 30 % 15-24-vuotiaista suomalaisnuorista. Siksi kanava sopii varsinkin näille ikäryhmille tarkoitetuille tuotteille. Hyvän mainosalustan siitä tekee myös se, että kanava on erittäin henkilökohtainen ja tuttu reviiri edellä mainitulle käyttäjäpolvelle. 

Samalla se tarjoaa alustan, jossa mainos voidaan jakaa saman tien uudelleen. Näyttökuvien jakaminen kun on kanavaa käyttäville erittäin tuttua puuhaa. Tarpeeksi hyvä tuote tai mainos leviää siis kulovalkean tavoin, jos kohderyhmä kokee sen omakseen.

Snapchat-mainonta sisältää tällä hetkellä kolme eri mainostyyppiä: snäppien väleissä vilkkuvat videomainokset, kustomoidut geofiltterit sekä sponsoroidut filtterit. Neljäs Snapchatin mainostyyppi, joka on markkinoille juttua kirjoittaessa vasta pikkuhiljaa rantautumassa, on Promoted Stories. Promoted Stories tarkoittaa sitä, että käyttäjä voi maksaa oman tarinansa näkymisestä entistä laajemmalle yleisölle. Tarina taas tarkoittaa 3-10 snäpistä koostettua kuvasarjaa.

Trendiksi nousseet maksetut filtterit ovat tällä hetkellä erityisen suosittuja, ja niitä käytetään varsinkin tapahtumissa ja erilaisissa toimipaikoissa. Kuvan päälle pyyhkäistyn filtterin avulla kävijät voivat siis kertoa, missä juuri sillä hetkellä vaikuttavat. Ja jos yhdessä paikassa on tarjolla useampi filtteri, jaetaan kuvia niin monta, että ne kaikki varmasti pääsevät näkyviin. Se on kuin eräänlainen peli, jossa kisataan kaikkein erikoisimpien filttereiden löytämisestä.

Snapchat-mainonta tuntuu olevan erityisen tehokasta, kun mainonnan kohteena on tuote, joka suurinta käyttäjäryhmää kiinnostaa. Liikennettä voidaan nykyisin myös ohjata mainoksista nettisivuille kehottamalla ylöspäin pyyhkäisyyn, jolloin mobiiliappi siirtää käyttäjän kyseiselle sivustolle. 

Alustan käyttäjien suurimmissa ikäryhmissä mainosten klikkimäärät ovat raportoitu olevan jopa viisinkertaiset muihin sosiaalisen median mainosalustoihin verrattuna. Liekö tämä siitä johtuvaa, että harva edes osaa erottaa maksetun sisällön tavallisista snäpeistä, sillä usein ne eivät juurikaan erotu muiden käyttäjien omista materiaaleista. Snapchat voi myös vielä itse päättää, kertooko se tuotoksen olevan maksettu mainos vai lisääkö se sponsoroitu -merkinnän.

Vaikuttajamarkkinointi

Vaikuttajamarkkinointi on lyhyesti ottaen mielipidevaikuttajan avulla toteutettua mainontaa tai muuta markkinointia. Vaikuttajaksi luetaan henkilöitä, joilla on suuria seuraajamääriä. Sosiaalisen median kaikista alustoista löytyy vaikuttajia eri kohderyhmille. Yleisimpiin vaikuttamarkkinoinnin kanaviin lukeutuvat muun muassa Instagram, YouTube, Snapchat sekä erilaiset blogit.

Vaikuttajamarkkinoinnin on mitattu olevan erittäin tehokasta ja edullista oikein toteutettuna. Erilaisiin toteutuskeinoihin lukeutuu muun muassa sisältöyhteistyö. Tämä tarkoittaa vaikuttajan omien sosiaalisen median kanavien, kuten blogin, vlogin tai esimerkiksi Instagram-tilin välityksellä tapahtuvaa sisällön tuottamista. Sisältöyhteistyötä voidaan kuitenkin toteuttaa myös asiakkaan omiin kanaviin tai vaikuttaja voi ottaa asiakkaan ylläpitämät sometilit haltuun tietyksi ajaksi. Myös tuotekehitystä tehdään vaikuttajien avulla.

Varmasti tunnetuin esimerkki sisältöyhteistyöstä on, kun somevaikuttaja esittelee korvausta vastaan jonkin brändin tuotteita omalle seuraajaryhmälleen. Kuitenkin vain taivas on rajana, kun yhteistyön muotoa mietitään. Vaikuttajia voidaan käyttää myös mainoskasvoina digi- tai TV-mainoksissa, tuotearvostelijoina tai tuotesijoittelijoina.

Vaikuttajamarkkinointi on ollut isojen yhtiöiden markkinointisuunnitelmien osana jo jonkin aikaa, mutta pienemmät yritykset alkavat vasta herätä sen mahdollisuuksiin. Tämä taas johtaa siihen, että suurimmilla vaikuttajilla hintalaput nousevat ja jonot pitenevät. Siksi kannattaa keskittyä enemmän mikrovaikuttajiin.

Mikrovaikuttajat ovat erittäin rajatulle kohdeyleisölle tärkeitä mielipidevaikuttajia, joita seurataan tiiviisti ja sitoutuneesti. Suomessa mikrovaikuttajaksi luetaan noin 2000 seuraajan rajapyykissä pyörivät somevaikuttajat. Heitä voidaan kuitenkin sitouttaa yhteistyöhön vaikka useampi kerrallaan. Aina tulee myös muistaa, etteivät suuret seuraajamäärät ole suoranainen tae laadusta. Seuraajamäärältään pienemmän luokan sometähti voi saada hyvällä tuotannolla jopa suuremman sitoutuneisuuden aikaan kuin kymmeniätuhansia seuraajia omaava julkkis.

Tärkeää on osata valita vaikuttajat oikein. Mietittävänä on, ketä kohderyhmä oikeasti kuuntelee. Kannattaa myös siirtää syrjään omat mieltymykset ja mielipiteet, sillä nyt etsitään kohdetta, jota yrityksen kohderyhmä seuraa. Toki ratkaisevaa on, kuinka laadukasta vaikuttajan tuotanto on ja sopiiko hän ylipäätään yhteen yrityksen brändin kanssa.

Tutustuminen eri vaikuttajiin ja heidän tuotantoonsa tulee tehdä rauhassa. Ennen yhteydenottoja kannattaa myös punnita budjettia ja yhteistyösopimusta varten raapustella ideoita siitä, millaista yhteistyötä voisi haluta tulevaisuudessa toteuttaa. Toki ideoita voi ja kannattaakin jatkojalostaa myös yhdessä vaikuttajan kanssa. Tuloksien mittausta ei myöskään tule unohtaa, jotta etukäteen asetettuihin tavoitteisiin päästään ja yhteistyö jatkuu molempia osapuolia miellyttävällä tavalla.

Oikeiden vaikuttajien löytämiseen ei ole oikotietä. Mediaa, somea, aiheeseen sopivia hashtageja sekä kohderyhmälle tärkeitä someyhteisöjä seuraamalla löydät kyllä varmasti etsimäsi ennen pitkää. Helpotusta työhön tekee sentään se, että oikea mielipidevaikuttaja puhuttaa aina ja häntä ei voi välttää, jos pyörii oman kohderyhmän kanssa samoissa verkkoalustoissa.

Markkinoinnissa usein rohkeus ratkaisee

Edellä mainitut kolme mainosmuotoa löytyvät harvoin varsinkaan pienyrittäjän markkinointisuunnitelmasta. Tämä luo kuitenkin erittäin hyvän etulyöntiaseman niille, jotka uskaltavat astua uudelle ajalle ja kokeilla erilaisia keinoja hyvien tulosten aikaansaamiseksi. Nyt rohkaisemmekin teitä kokeilemaan, tai ottamaan edes harkintaan muitakin kuin samoja vanhoja markkinoinnin keinoja, joita kaikki muutkin käyttävät. Pinttyneiden toimintatapojen haastaminen ja hulluttelu on varsinkin markkinoinnin saralla sallittua, ellei jopa suositeltavaa!

« | »

Yksinyrittäjäkin voi tehdä mukavan tilin inhimillisellä työmäärällä!

Yrittäjänä sinun pitäisi joko

  1. Tienata paremmin kuin työntekijänä.
  2. Tehdä vähemmän töitä samalla tulotasolla.
  3. Saada päättää vapaasti milloin, missä ja kuinka paljon teet töitä ja silti tulla toimeen mukavasti.

Jos yksikään noista kohdista ei toteudu, yrittäjyyden riskien ottaminen on järjetöntä. Kun hoidat asiat oikein, voit saavuttaa tilanteen, jossa tienaat paremmin, teet vähemmän töitä ja nautit yrittäjän vapaudesta. Tämän koulutuksen ainoa tavoite on viedä sinut sinne.